Doktora Yeterlilik ve Tez Önerisi Aşaması

Doktora Programı Yeterlilik ve Tez Önerisi Aşaması

 • Doktora derslerini başarı ile tamamlayan öğrencilerin, bir sonraki yarıyılda “yeterlik sınavı” ve “tez önerisi” için kayıt yaptırır. Yeterlik sınavı 20 AKTS’ den; tez önerisi ise 10 AKTS’ den oluşur.
 • Yeterlik sınav jürisi 5 asil ve 2 yedek öğretim üyesinden oluşur. 5 asil öğretim üyesinin 2 tanesi Trakya Üniversitesi dışından olmalıdır. Yedek öğretim üyelerinin 1 tanesi ise yine Trakya Üniversitesi dışından olmalıdır. Bu jüri anabilim dalı doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve anabilim dalı başkanlığı tarafından Enstitüye önerilir.
 • Öğrenci en geç 5. Yarıyılın sonunda yeterlik sınavına girmek zorundadır. Yeterlik sınavında başarısız olan bir öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar yeterlik sınavına girebilir. Bu sınavdan da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.
 • Yeterlik sınavından sonra, yazılı ve sözlü sınav tutanakları, kişisel raporlar, doktora yeterlik sınavı jüri tutanağı, doktora yeterlik komitesi tutanağı, danışmanın anabilim dalı başkanlığına dilekçesi ve anabilim dalı başkanlığının üst yazısı enstitüye teslim edilir.
 • Yeterlik sınavından başarılı olan öğrenci için, yeterlik sınavını takip eden 1 ay içerisinde anabilim dalı başkanlığının önerisi ile 3 öğretim üyesinden (iki tanesi kendi anabilim dalından; 1 tanesi farklı anabilim dalından olmak üzere) Trakya Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan tez izleme komitesi oluşturulur.
 • Öğrenci, yeterlik sınavını takiben en geç 6 ay içerisinde tez çalışma planını hazırlayıp, tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez çalışma planının hazırlanması ve savunulması sürecinde dikkat edilmesi gereken unsurlar;
 • Tez önerisi savunma sınavı öncesinde tez çalışma planlarının onay için Enstitüye Word formatında mail yoluyla gönderilmesi gerekmektedir. Word formatında gönderilecek belgenin imzalanmış olması gerekmemektedir.
 • Enstitü tarafından onaylanan tez çalışma planlarının, tez önerisi savunma sınavından 15 gün önce jüri üyelerine yazılı rapor halinde sunulması zorunludur.
 • Konunun özgün değeri ve bilimsel yeterliliği jüri tarafından onaylanan tez çalışma planları  üç gün içerisinde hem EBYS üzerinden hem de ıslak imzalı çıktısı alınarak ilgili enstitüye gönderilmelidir.
 • Doktora tez önerisinde belirlenen konunun özgün olması gereklidir.
 • Tez önerisi savunmasından 2 kez başarısız olan öğrencinin doktora programından ilişiği kesilir.
Bu içerik 06.10.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 5514 kez okundu.