Doktora Ders Aşaması

Doktora Programı (Tezli Yüksek Lisans Diploması ile kabul edilenler)
 • Doktora derslerini tamamlama süresi en fazla 4 yarıyıldır. Bu süre sonunda derslerinin tamamından başarılı olamayan öğrencilerin doktora programı ile ilişiği kesilir.
 • Öğrenciler üniversite tarafından belirlenen ders kayıt haftasında, ders seçimlerini internet üzerinden online olarak yapar.
 • Öğrenciler her yarıyılda en az 30 AKTS ’lik ders seçimi yapmalıdır. Doktora öğrencileri için, II. yarıyıldan itibaren, seminer dersi zorunludur.
 • Seminerler ilgili öğretim dönemi sonunda sunulur. Doktora öğrencisi vereceği seminer konusunu danışmanı ile birlikte belirler ve ana bilim dalı başkanlığına seminerin yapılacağı yer, tarih ve saatini belirten “Seminer Öneri Formu” nu sunar. Seminerden başarılı olan öğrenci, tez yazım kurallarına uygun olarak hazırladığı sunumu kitapçık haline getirerek, ciltlenmiş 1 adet kopyasını en geç bir hafta içerisinde Fen Bilimleri Enstitüsü öğrenci işlerine teslim eder. 
 • Doktora öğrencileri ders aşamasında (yüksek lisans aşamasında alınmadıysa), Bilimsel Araştırma Teknikleri-Bilim etiği konularını içeren en az bir dersi kodlamak zorundadır. Bu dersin kredisi mezun olmak için gerekli minimum krediye katılmaz.
 • Öğrenci alması gereken derslerin en az %50 sini (30 AKTS) kayıtlı olduğu anabilim dalından almak zorundadır. Farklı anabilim dallarından ders seçimi, danışmanın bilgi ve onayı doğrultusunda yapılmalıdır. Farklı anabilim dallarından alınan derslerin niteliği (zorunlu/seçmeli) kendi anabilim dalında, alındığı şekliyle, kabul edilir. Doktora öğrencileri, daha önceden alınmamış olmak şartıyla, en fazla 2 dersi ilgili yüksek lisans programından alabilir.
 • Danışmanlar ders kayıt onaylarını, öğrenci işlerinin bildirdiği kayıt haftasının son gününe kadar onaylamalıdır. Danışmanlar, öğrencinin bilgisi dahilinde ders ekleyip çıkarma hakkına sahiptir.
 • Derslerin eklenmesi veya çıkarılması işlemi, kayıt haftasını takip eden hafta içerisinde, öğrencinin isteği ve danışmanın onayını içeren ders ekle sil formu ile yapılır.
 • Doktora derslerinde başarı notu 75 ve üzeridir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci yeterlilik ve tez önerisi aşamasına geçmeye hak kazanır.

Doktora Programı (Lisans Diploması ile kabul edilenler)

Lisans diploması ile doktora programına kabul edilen öğrenciler, yüksek lisans diploması ile kabul edilen öğrencilerden farklı olarak, aşağıda belirtilen maddelere tabidir.

 • Doktora süresi en az 10 yarıyıl; en fazla 14 yarıyıldır.
 • Toplam 14 ders, 2 seminer ve  (42 kredi / 120 AKTS), yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 300 AKTS’ den oluşur. Ayrıca “Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği” kapsamında bir dersin lisansüstü eğitim sürecinde alınmış olması zorunludur.
 • Doktora derslerini tamamlama süresi en fazla 6 yarıyıldır. Bu süre sonunda derslerinin tamamından başarılı olamayan öğrencilerin doktora programı ile ilişiği kesilir.
 • Öğrenci alması gereken derslerin en az %50 sini (60 AKTS) kayıtlı olduğu anabilim dalından almak zorundadır. Farklı anabilim dallarından ders seçimi, danışmanın bilgi ve onayı doğrultusunda yapılmalıdır. Farklı anabilim dallarından alınan derslerin niteliği (zorunlu/seçmeli) kendi anabilim dalında, alındığı şekliyle, kabul edilir. Doktora öğrencileri, daha önceden alınmamış olmak şartıyla, en fazla 4 seçmeli dersi ilgili yüksek lisans programından alabilir. 
Bu içerik 06.10.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 6609 kez okundu.