Doktora

DOKTORA PROGRAMI
Bu sayfada verilen bilgiler Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin sadeleştirilmiş halidir. İlgili yönetmelik için tıklayınız.

Doktora süresi (Tezli Yüksek Lisans Diploması ile kabul edilenler için) en az 8 yarıyıl; en fazla 12 yarıyıldır. Toplam 7 ders, 1 seminer ve (21 kredi / 60 AKTS), yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS’ den oluşur. Ayrıca “Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği” kapsamında bir dersin lisansüstü eğitim sürecinde alınmış olması zorunludur.

Doktora süresi (Lisans Diploması ile kabul edilenler için) en az 10 yarıyıl; en fazla 14 yarıyıldır.Toplam 14 ders, 2 seminer ve  (42 kredi / 120 AKTS), yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 300 AKTS’ den oluşur. Ayrıca “Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği” kapsamında bir dersin lisansüstü eğitim sürecinde alınmış olması zorunludur.

Bu içerik 06.10.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 1009 kez okundu.