Doktora Başvurusu

Doktora Programları başvurusu (Yüksek lisans diploması ile başvuracak adaylar için)
(1) Başvuru formu
(2) Özgeçmiş
(3) Referans mektubu ve kompozisyon: Doktora programlarına başvuracak adaylardan referans mektubu ve neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon istenir.
(4) Diploma: Lisans/tezli yüksek lisans diploması veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (Yabancı ülkelerdeki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alacakları denklik belgesi).
(5) Not Belgesi (Transkript): Not sistemleri yüzlük sistemden farklı olan adayların, mezun oldukları Üniversiteden not ortalamalarının yüzlük sistemdeki karşılığını belirten resmi belge getirmeleri gerekmektedir. Temin edemeyenlerin yüzlük sisteme çevrilme işlemi Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği sisteme göre yapılır. Lisans derecesi ile doktora programına başvuran adayların lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Ön lisans mezunu iken lisans tamamlayarak başvuruda bulanan adayların başvurularının geçerli sayılabilmesi için mezun oldukları üniversiteden birleştirilmiş (ön lisans eğitimi sırasında başarılı olduğu ve lisansa kayıt olurken muaf tutulduğu derslerin intibakının yapılarak, bu derslere ilişkin daha önce alınan notların transkripte işlenmiş şekli ile) transkript getirilmesi gerekmektedir.
(6) ALES Sonuç Belgesi: Sınav tarihi 5 yılı aşmamış olmak kaydıyla Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’dan başvurduğu programın puan türünden en az 55 standart puana sahip olduklarına dair ALES belgesi, doktoraya lisans diploması ile başvuracakların sınav tarihi 5 yılı aşmamış olmak kaydıyla Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’dan başvurduğu programın puan türünden en az 80 standart puana sahip olduklarına dair ALES belgesi istenir.
(7) Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi: Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından sınav tarihi 5 yılı aşmamış olmak kaydıyla en az 55 puan veya ÖSYM tarafından geçerlilik süresi belirlenen ve eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. (*) İngilizce dilinde eğitim yapan doktora programlarına başvuran adayların Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından sınav tarihi 5 yılı aşmamış olmak kaydıyla en az 65 puan almaları gerekmektedir.
(8) Nüfus cüzdanı fotokopisi.
(9) Fotoğraf (4 adet vesikalık fotoğraf).
Değerlendirme:
Doktora programına başvuracak olanların programa kabulünde, başvuruların değerlendirilme sonucu ALES puanının %50'si, lisans/yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i, Jüri tarafından yapılacak bilimsel değerlendirme (yazılı ve/veya sözlü) puanının %25’i toplanarak bulunur. Bir adayın başarılı sayılabilmesi için yukarıda belirtilen oranların toplamının en az 100.00 üzerinden 70.00 puan olması gerekir. En yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır.
Bu içerik 06.10.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 6112 kez okundu.