Yüksek Lisans

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Bu sayfada verilen bilgiler Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin sadeleştirilmiş halidir. İlgili yönetmelik için tıklayınız.

Yüksek lisans süresi en az 4 yarıyıl; en fazla 6 yarıyıldır.Toplam 7 ders, 1 seminer ve  (21 kredi / 60 AKTS), tez çalışması ve uzmanlık alan dersi olmak üzere en az 120 AKTS’ den oluşur. Ayrıca “Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği” kapsamında bir dersin lisansüstü eğitim sürecinde alınmış olması zorunludur.

Bu içerik 06.10.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 1524 kez okundu.