Doktora Tez Aşaması

Doktora Programı Tez Aşaması

Tez önerisi savunma sınavından başarılı olan öğrenci, Aralık ve Haziran dönemlerinde altı aylık çalışma sonuçlarını aynı jüri önünde sözlü olarak sunar. Sunum yapılmadan 1 ay öncesinden enstitüye sunumun yapılacağı yer, tarih ve saat bildirilmelidir. Enstitü toplantı salonunu kullanmak isteyenlerin 3 farklı tarih ve saat bildirmesi gereklidir.

Mezuniyet şartlarını yerine getirebilmek için öğrencilerin, tez önerisi savunması hariç, en az 3 kez tez izleme komitesi önünde savunma yapması gereklidir.

Tez izleme komitesi tarafından 2 kez veya aralıklı olarak 3 kez başarısız bulunan öğrencilerin doktora programı ile ilişiği kesilir.

Bu içerik 06.10.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 4758 kez okundu.