Doktora

DOKTORA PROGRAMI
Bu sayfada verilen bilgiler Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin sadeleştirilmiş halidir. İlgili yönetmelik için tıklayınız.

Doktora süresi (Tezli Yüksek Lisans Diploması ile kabul edilenler için) en az 8 yarıyıl; en fazla 12 yarıyıldır. Toplam 7 ders, 1 seminer ve (21 kredi / 60 AKTS), yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS’ den oluşur. Ayrıca “Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği” kapsamında bir dersin lisansüstü eğitim sürecinde alınmış olması zorunludur.

Doktora süresi (Lisans Diploması ile kabul edilenler için) en az 10 yarıyıl; en fazla 14 yarıyıldır.Toplam 14 ders, 2 seminer ve  (42 kredi / 120 AKTS), yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 300 AKTS’ den oluşur. Ayrıca “Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Bilim Etiği” kapsamında bir dersin lisansüstü eğitim sürecinde alınmış olması zorunludur.

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
DOKTORA  PROGRAMI DERS PLANI

1. YARIYIL DERS PLANI 

DERS KODU

DERS ADI

DERS TÜRÜ

T

U

L

K

AKTS

 

ZORUNLU DERS GRUBU

ZORUNLU

 

 

 

3

8

 

ZORUNLU DERS GRUBU

ZORUNLU

 

 

 

3

8

 

SEÇMELİ DERS GRUBU

SEÇMELİ

 

 

 

3

7

 

SEÇMELİ DERS GRUBU

SEÇMELİ

 

 

 

3

7

                                                                                                       TOPLAM

 

 

 

12

30

 2. YARIYIL DERS PLANI

DERS KODU

DERS ADI

DERS TÜRÜ

T

U

L

K

AKTS

 

ZORUNLU DERS GRUBU

ZORUNLU

 

 

 

3

8

 

ZORUNLU DERS GRUBU

ZORUNLU

 

 

 

3

8

 

SEÇMELİ DERS GRUBU

SEÇMELİ

 

 

 

3

7

 

SEMİNER

ZORUNLU

0

2

0

0

7

                                                                                                     TOPLAM

 

 

 

9

30

NOT :Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği gereğince, ders aşamasının tamamlanması için Bilimsel Araştırma Teknikleri  ile Araştırma ve Yayın Etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında alınması zorunludur.

3.YARIYIL DERS PLANI

DERS KODU

DERS ADI

DERS TÜRÜ

T

U

L

K

AKTS

 

YETERLİLİK SINAVI

ZORUNLU

0

0

0

0

20

 

TEZ ÖNERİSİ

ZORUNLU

0

0

0

0

10

                                                                                                     TOPLAM

 

 

 

 

30

 4. YARIYIL DERS PLANI

DERS KODU

DERS ADI

DERS TÜRÜ

T

U

L

K

AKTS

 

TEZ ÇALIŞMASI    I

ZORUNLU

0

0

0

0

25

 

UZMANLIK ALAN DERSİ  I

ZORUNLU

5

0

0

0

5

                                                                                                      TOPLAM

 

 

 

 

30

 5.YARIYIL DERS PLANI

DERS KODU

DERS ADI

DERS TÜRÜ

T

U

L

K

AKTS

 

TEZ ÇALIŞMASI    II

ZORUNLU

0

0

0

0

25

 

UZMANLIK ALAN DERSİ  II

ZORUNLU

5

0

0

0

5

                                                                                                     TOPLAM

 

 

 

 

30

 6. YARIYIL DERS PLANI

DERS KODU

DERS ADI

DERS TÜRÜ

T

U

L

K

AKTS

 

TEZ ÇALIŞMASI    III

ZORUNLU

0

0

0

0

25

 

UZMANLIK ALAN DERSİ  III

ZORUNLU

5

0

0

0

5

                                                                                                      TOPLAM

 

 

 

 

30

7.YARIYIL DERS PLANI

DERS KODU

DERS ADI

DERS TÜRÜ

T

U

L

K

AKTS

 

TEZ ÇALIŞMASI    IV

ZORUNLU

0

0

0

0

25

 

UZMANLIK ALAN DERSİ  IV

ZORUNLU

5

0

0

0

5

                                                                                                     TOPLAM

 

 

 

 

30

 8. YARIYIL DERS PLANI

DERS KODU

DERS ADI

DERS TÜRÜ

T

U

L

K

AKTS

 

TEZ ÇALIŞMASI    V

ZORUNLU

0

0

0

0

25

 

UZMANLIK ALAN DERSİ  V

ZORUNLU

5

0

0

0

5

                                                                                                      TOPLAM

 

 

 

 

30

 

 Bu içerik 06.10.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 35214 kez okundu.