Yüksek Lisans Başvuru Aşaması

Yüksek lisans programları başvurusu

(1)       Başvuru formu

(2)       Özgeçmiş

(3)       Diploma: Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (Yabancı ülkelerdeki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alacakları denklik belgesi).

(4)       Not Belgesi (Transkript): Not sistemleri yüzlük sistemden farklı olan adayların, mezun oldukları Üniversiteden not ortalamalarının yüzlük sistemdeki karşılığını belirten resmi belge getirmeleri gerekmektedir. Temin edemeyenlerin yüzlük sisteme çevrilme işlemi Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği sisteme göre yapılır. Ön lisans mezunu iken lisans tamamlayarak başvuruda bulanan adayların başvurularının geçerli sayılabilmesi için mezun oldukları üniversiteden birleştirilmiş (ön lisans eğitimi sırasında başarılı olduğu ve lisansa kayıt olurken muaf tutulduğu derslerin intibakının yapılarak, bu derslere ilişkin daha önce alınan notların transkripte işlenmiş şekli ile) transkript getirilmesi gerekmektedir.

(5)       ALES Sonuç Belgesi: Sınav tarihi 5 yılı aşmamış olmak kaydıyla Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’dan başvurduğu programın puan türünden en az 55 standart puana sahip olduklarına dair ALES belgesi istenir.

(6)       Nüfus cüzdanı fotokopisi.

(7)       Fotoğraf (4 adet vesikalık fotoğraf).

Değerlendirme:

Yüksek lisans programına başvuracak olanların programa kabulünde, başvuruların değerlendirilme sonucu ALES puanının %50'si, lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i, Jüri tarafından yapılacak bilimsel değerlendirme (yazılı ve/veya sözlü) puanının %25’i toplanarak bulunur. Bir adayın başarılı sayılabilmesi için yukarıda belirtilen oranların toplamının en az 100.00 üzerinden 65.00 puan olması gerekir. En yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır.

Bu içerik 06.10.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 26915 kez okundu.