Sıkça Sorulan Sorular

Trakya Üniversitesi Tezsiz ve Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarının İşleyişine Dair

“Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” hakkında

Sıkça Sorulan Sorular

 

1- Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde hangi programlara öğrenci olarak başvurabilirim?

Enstitümüzde i) Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Mimarlık, Makine Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Biyoteknoloji ve Genetik, Hesaplamalı Bilimler, Uygulamalı Bilimler ve Teknoloji, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği programında) anabilim dallarında tezli yüksek lisans ve doktora programları, ii) Genetik ve Biyomühendislik, Mekatronik, Peyzaj Mimarlığı ve Veri Bilimi ve Analitiği anabilim dallarında tezli yüksek lisans programı ve iii) Mimarlık, Makine Mühendisliği, Hesaplamalı Bilimler ile Uygulamalı Bilimler ve Teknoloji anabilim dallarında tezsiz yüksek lisans programı öğrenci kabul etmektedir.

Ayrıca, Genetik ve Biyomühendislik anabilim dalında İngilizce tezli yüksek programı, Biyoteknoloji ve Genetik anabilim dalında da İngilizce doktora programı öğrenci kabul etmektedir.

2- Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde dersler ve tezlerin dili Türkçe midir?

Evet, enstitümüzdeki öğretim dili Türkçedir. Ancak, Senato tarafından alınacak bir karar ile belirli programlardaki derslerin tamamı ya da bir kısmı yabancı bir dilde verilebilir. Tezlerin yazım dili de Türkçedir ancak teklifiniz sonrasında Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile tezinizi yabancı bir dilde de yazabilirsiniz. Eğer yabancı dilde eğitim veren bir programa kayıtlıysanız, teziniz eğitimin verildiği yabancı dilde hazırlamalıdır.

3-  Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde eğitim süresi ne kadardır?

Enstitümüz tezli yüksek programlarının süresi en az 4 yarıyıl, en çok 6 yarıyıl, tezsiz yüksek lisans programlarının süresi en az 2, en çok 3 yarıyıl, doktora programlarının (tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için) ise az 8 yarıyıl, en çok 12 yarıyıldır.

Bu sürelere bilimsel hazırlıkta (eğer okunmuşsa) geçen süre dahil değildir.

Programları süresi kayıt yaptırılan programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmaksızın hesaplanır.

 4- Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü lisansüstü programlarına ne zaman başvurabilirim.        

Enstitümüz anabilim dalları programlarına öğrenci alımı yılda 2 kez (güz ve bahar dönemleri için) başvuru ile yapılmaktadır.

5- Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü lisansüstü programlarına nasıl başvurabilirim.

Enstitümüz anabilim dalları programlarına başvuru ile ilgili tüm detaylar fbe.trakya.edu.tr adresinden duyurulmaktadır.

6- Başvuruyu şahsen ben mi yapmalıyım?

Başvuru, kayıt vb. tüm aşamalarda işlemleri başvuran adayın ya da yasal vekilinin yürütmesi gerekmektedir.

7- Başvurduğum bir programa ilişkin başvuru ve kabul şartlarını nereden öğrenebilirim?

  Her başvuru dönemi öncesinde fbe.trakya.edu.tr adresinden ilan edilecek başvuru koşulları ilanını takip etmeniz yeterli olacaktır.

8- Yabancı uyrukluyum. Herhangi bir lisansüstü programa başvuru yapabilir miyim?

Evet, başvuru ilanında belirtilen şartlara haiz olmak şartıyla anabilim dallarının yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarına başvuru yapılabilmektedir.

9- Bir lisans programından mezun olmadım. Enstitünüz yüksek lisans programlarına başvurabilir miyim?

Hayır, enstitümüz tezli ve tezsiz yüksek programlarına başvuru için lisans diplomasına sahip olunması gerekmektedir.

10- Başvuru için ALES sınavına girmiş ve belirli bir puan almış olmam şart mı?

Evet, tezli yüksek lisans ve doktora programları için başvuru puan türünde 55 puandan az olmamak üzere ALES puanı gereklidir. Lisans derecesi ile doktora programlarına başvuruda asgari ALES puanı 80 olmalıdır.

11- Herhangi bir tarihte girdiğim ALES sınavından aldığım asgari 55 puan ile enstitünüze başvurabilir miyim?

ALES sınavı puanının geçerlilik süresi, sınavın açıklandığı tarihten itibaren ilgili sınavı yapan kurumun belirlediği geçerlik süresidir. Eğer puanınız bu geçerlilik süresi içindeki bir sınavdan alınmış ise, başvuru yapabilirsiniz.

12- Yabancı uyrukluyum. ALES sınavına girmem gerekli mi?

Enstitümüze yapılacak yabancı uyruklu öğrenci başvurularında ALES sınavına girmiş olma şartı aranmaz.

13- Enstitünüz programlarına başvurmak istiyorum ancak yabancı dil puanım yok? Buna rağmen başvurabilir miyim?

Enstitümüz yüksek lisans programlarına (Türkçe eğitim veren) başvuruda yabancı dil puanı aranmaz. Doktora programlarına başvuruda ise, öğrencilerin anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından geçerlilik süresi kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

14- Yabancı uyrukluyum, başvurumda yabancı dil puanı istenmekte midir?

Evet, eğer bir doktora programına başvuruyorsanız detayları başvuru ilanında yer alacak bir dil (anadiliniz dışında) sınavı puanına sahip olmanız gerekmektedir.

15- Yabancı uyruklu olarak başvuracağım ve Türkçe eğitim veren bir programınız için Türkçe seviyemi/bilgimi nasıl kanıtlayabilirim?

Lisans veya yüksek lisans derecenizi Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan aldıysanız, Türkçe seviyenizi gösteren bir belge istenmez. Lisans veya yüksek lisans dereceniz yurtdışındaki bir kurumdan alındıysa, bir Türkçe seviye belirleme belgesine ihtiyacınız olacaktır?

16- Yurtdışındaki bir üniversiteden lisans ve/veya yüksek lisans derecemi aldım ancak Türkçe seviye belirleme belgem yok. Ne yapmalıyım?

Başvurunuz sonrasında enstitümüz siz ve benzer durumda olanlar için bir Türkçe seviye belirleme sınavı yapacaktır.

17- Kayıt yenileme ya da mazeretli kayıt döneminde de kayıt yenileme işlemi yapmazsam ne olur?

Kayıtlı olduğunuz bir programdaki ders ya da tez çalışmasına kayıt yenileme işlemi yapmazsanız, o yarıyıl kayıt kaybetmiş olursunuz ve bu süre normal sürenizden sayılır.

18- Herhangi bir mazeret nedeniyle başvuru süresini kaçırdığımda bana başvuru şansı verilir mi?

Hayır, lisansüstü programlara başvurular ilanda belirtilen süre içinde tamamlanmalıdır.

19- Kesin kaydımı yaptırdığım bir programda okurken kayıt yenileme işlemini ilan edilen süreler içinde yapmazsam ne olur?

Süresi içerisinde ders veya tez çalışmasına kaydını yaptırmayan veya kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, devamsızlık sınırlarını aşmamak ve enstitü yönetim kurulunca kabul edilecek geçerli bir mazeret sunmak koşuluyla ilan edilecek mazeretli kayıt haftasında kayıtlarını yenileyebilirler.

20- Bir tezli yüksek lisans programına kayıtlıyım. En az kaç ders alıp başarılı olmalıyım?

Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, 1 seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.

21- Bir tezli yüksek lisans programına kayıtlıyım. Ne zaman tez çalışmasına başlamalıyım?

Danışmanınız atandıktan sonra en az 30 AKTS tamamlamış olmak koşuluyla üçüncü dönemden itibaren her dönem tez çalışmasına kayıt yaptırmanız gereklidir.

23- Tezli yüksek lisans programında okurken hangi dersleri seçebilirim?

Kayıtlı olduğunuz anabilim dalında açılacak dersler her yarıyıl için ayrı ayrı ilan edilecektir. Alacağınız derslerden en fazla iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında almadığınız lisans programı derslerinden de olabilir.

24- Sadece kayıtlı olduğum enstitünün derslerini mi alabilirim?

Hayır, alacağınız derslerden en fazla 2 tanesi, enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarından ya da Trakya Üniversitesi’nin diğer enstitülerinden alınabilir.

25- Lisansüstü programların derslerin devam zorunluluğu var mı?

Evet, teorik dersler için %80, uygulamalı dersler için %90 devam şartı aranır.

26- Bir dersten başarılı olabilmem için dönem sonu başarı puanım en az kaç olmalıdır?

Bir dersten başarılı sayılmanız için yüksek lisans programında en az 65, doktora programında ise en az 75 puan almış olmanız gerekmektedir.

27- Kayıtlı olduğum bir dersin sınavına giremedim. Ne yapmalıyım?

Final ve bütünleme sınavları haricinde bir sınava mazeretiniz nedeniyle giremezseniz, mazeretinizin enstitü yönetim kurulunca kabul edilmesi durumunda bir mazeret sınav hakkı alabilirsiniz.

28- Kayıtlı olduğum bir programda öğrenim görürken kayıt dondurma hakkına sahip miyim?

Evet, haklı ve geçerli bir mazeretiniz varsa ve bu mazeretiniz enstitü yönetim kurulunca uygun görüldüğü taktirde, yüksek lisans programlarında en fazla 2 yarıyıl, doktora programlarında ise en fazla 4 yarıyıl süreyle kayıt dondurabilirsiniz?

29- Bir tezsiz yüksek lisans programına kayıtlıyım. Tezli yüksek lisans programına geçiş yapmam mümkün mü?

Eğer tezsiz yüksek lisans programındaki not ortalamanız 3.50 ise ve ALES puanınız asgari 55 ise, anabilim dalınızın önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programına geçebilirsiniz?

30- Tezli yüksek lisans programında okurken 4 yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerimi ve seminer dersimi başarıyla tamamlayamadığım, azami süreler içerisinde tez çalışmamda başarısız olduğum veya tez savunmasına girmediğim durumda ne olur?

Bu durumlarda enstitü ile ilişiğiniz kesilir.   

31- Tez danışmanı değişikliği hakkım var mıdır?

Evet, sizin veya danışmanınızın yazılı müracaatı, anabilim dalı başkanlığınızın yazılı teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla danışman değişikliği mümkündür?

32- Tez konusu değişikliği hakkım var mıdır?

Evet, sizin ve danışmanınızın yazılı müracaatı, anabilim dalı başkanlığınızın yazılı teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tez konusu değişikliği mümkündür?

33- Yüksek lisans tezimi jüri önünde başarı ile sundum, ne yapmalıyım?

Mezuniyet için gerekli diğer şartları da sağlamış olmak koşuluyla, şekil yönünde uygun bulunan tezinizin ciltlenmiş 3 nüshasını sınav tarihinden itibaren 1 ay içinde enstitümüze teslim etmeniz gereklidir.

34- Yüksek lisans tezimin enstitüye teslimi ile ilgili izlemem gereken yol nedir?

Tez savunması sonrası yapılacak işlemler https://fbe.trakya.edu.tr/pages/yuksek-lisans-tez-ve-mezuniyet-asamasi adresinde verilmiştir.

35- Tez savunması sonrasında belirtilen süre içinde ciltlenmiş tezimi teslim etmezsem ne olur?

Talep halinde enstitü yönetim kurulu tez teslimi süresini en fazla 1 ay daha uzatabilir. Bu süre içinde de tezini teslim etmeyen öğrenci, koşulları yerine getirene kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresi dolunca üniversite ile ilişiği kesilir.

36- Tezsiz yüksek lisans programına başvuru için koşullar nelerdir?

Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru için bir lisans diplomasına sahip olunmalıdır.

37- Tezsiz yüksek lisans programına başvuru için ALES puanı gerekli midir?

Hayır, tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

38- Tezsiz yüksek lisans programlarında süre ne kadardır?

Enstitümüz tezsiz yüksek programlarının tamamlanma süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt yaptırılan programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayır yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmaksızın en az 2 yarıyıl, en çok 3 yarıyıldır.

39- Tezsiz bir yüksek lisans programına kayıt oldum. Mezuniyetim için kaç AKTS almalıyım?

Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az 10 ders ile dönem projesinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

40- Tezsiz yüksek programında okurken lisans derslerinde de okuyabilir miyim?

Evet, öğrencinin alacağı derslerin en çok 3 tanesi lisans öğrenimi sırasında alınmamış olmak kaydıyla lisans derslerinden seçilebilir.

41- Enstitünüzde bir doktora programına kayıt oldum. Kaç derse kayıt yaptırıp başarılı olmam gerekir?         

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

42- Doktora programını ikinci öğretimde okuyabilir miyim?

Hayır, doktora programları ikinci öğretim olarak açılmaz.

43- Doktora programındaki bir dersten başarılı olma şartı ve dersleri tamamlama süresi nedir?

Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerinden en az 75 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

44- Bir doktora programına kayıt oldum. Başka bir üniversitede görevli birisi tez danışmanım olabilir mi?

Tez danışmanı, Üniversite öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.

45- Doktora tezimin yürütülmesinde ikinci bir danışman görev alabilir mi?
Evet, tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanını gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından ya da Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

46- Doktora programının tüm derslerini başarıyla tamamladım, tez çalışmasına geçebilir miyim?

Hayır, ders dönemini takiben bir yeterlik sınavına girilmesi ve bu sınavdan başarılı olunması gereklidir.

47- Yeterlik sınavı nasıl bir sınavdır?

Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.

48- Yeterlik sınavına istediğim zaman girebilir miyim?

Hayır, derslerini ve seminerini tamamlayan ve yüksek lisans derecesi ile kabul edilen bir öğrenci en erken 3üncü yarıyılda, lisans derecesi ile kabul edilen bir öğrenci en erken 5inci yarıyılda olacak şekilde, güz ve bahar dönemleri sonunda olmak üzere bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girebilir.

49- Yeterlik sınavından başarılı olmak için şart nedir?

Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavdan 75 ve üzeri puan alan öğrenci başarılı sayılır ve sözlü sınava alınır. Sınav notu; sınavların ağırlıkları %50 yazılı sınav, %50 sözlü sınav notu olarak hesaplanır ve her iki sınavın toplamından 75 ve üzeri puan alan öğrenci başarılı sayılır.

50- Yeterlik sınavında başarısız olursam nasıl bir işlem yapılır?

Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

51- Yeterlik sınavından başarılı oldum, şimdi ne yapmalıyım?

Yeterlik sınavında başarılı bulunan bir öğrenci için ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

52- Tez çalışmama nasıl başlayabilirim?

Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Tez önerisi kabul edilen öğrenci tez çalışmasına başlar.

53- Tez izleme komitesi tez çalışmalarımı nasıl takip eder?

Tez izleme komitesi, Haziran ve Aralık aylarında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

54- Doktora tezimin konusunda değişiklik yapmam mümkün mü?

Evet, mümkün. Tez konusu değişikliği, öğrencinin ve danışmanın yazılı müracaatı, tez izleme komitesinin onayı, anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla yapılır.

55- Doktora tezimin konusu değişti, değişen konum ile bir tez önerisi savunması yapmalı mıyım?

Evet, tez konusu değişikliğinde, öğrenci yeni tez adı ile ilgili yeni tez önerisini tez izleme komitesi önünde tekrar savunması gerekir.

56- Doktora tez danışmanımın değiştirilmesi mümkün müdür? Süreç nasıl işler?

Tez danışmanı değişikliği öğrencinin veya danışmanın yazılı müracaatı, anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla yapılır.

57- Doktora tez çalışmalarımı tamamladım, ne yapmalıyım?

Elde ettiğiniz sonuçları enstitünün tez yazım kılavuzu ve yazım kurallarına uygun

58- Doktora tezimin savunma süreci nasıl başlar?

Doktora tezinin savunmasından önce tezinizi tamamlayarak danışmanıza sunmalısınız. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Gerekli kontroller sonrasında danışman bilgilendirilir ve danışman ve anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tez savunma jürisi atanır.  

59- Doktora tez savunma jürisi kimlerden oluşur?

Doktora tez jürisi, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Doktora tez jürisi oluşturulurken iki yedek üye de Üniversite dışından görevlendirilir.

60- Doktora tez savunma jürisi oluşturulması süreci de tamamlandı. Savunma sınavına ne zaman girmeliyim?

Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır.

61- Doktora tez savunma sınavı nasıl bir sınavdır?

Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşan, süresi en az 45, en çok 90 dakika olan bir sınavdır. Sınav günü, saati ve yeri ilgili anabilim dalı başkanlığınca on gün önceden enstitüye bildirilir. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

62- Doktora tez savunma sınavına girdim. Jüri, tezim için düzeltme kararı aldı. Ne yapmalıyım?

Teziniz hakkında düzeltme kararı verildiyse, en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezinizi aynı jüri önünde savunmanız gerekir.

63- Düzeltme sonrası yapılan tez savunma sınavında da başarısız sayıldım. Tezimi bir kez daha mı savunmalıyım?

Hayır, tez düzeltme kararı sonrasında yapılan ikinci savunmada da başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

64- Tez savunma sınavından başarılı oldum, ne yapmalıyım?

Tez savunmasında başarılı olup diğer koşulları da sağladıktan sonra doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim etmelisiniz.

65- Belirtilen 1 aylık süre içinde tezimi enstitüye teslim edemiyorum. Ne yapmalıyım?

Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

Bu içerik 09.02.2023 tarihinde yayınlandı ve toplam 1886 kez okundu.