Kalite Çalışmalarımız

1- Enstitümüz, dış paydaşları ile yaptığı görüşmeler çerçevesinde, 22 Eylül 2022 Perşembe günü TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Edirne İl Temsilcisi Yüksek Mühendis Kadir SÜZME ile buluştu.

 

2- 14 Ekim 2022 Fen Bilimleri Enstitüsü Personel Toplantısı yapıldı.

 
3- 5 Ekim 2022 Çarşamba Günü Fen Bilimleri Enstitüsü Öğrencileriyle Tanışma ve Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirdi.

 

4- Enstitümüz; bünyesindeki Anabilim Dallarında görevli öğretim üyelerinin görüş, öneri ve taleplerini almak amacıyla seri toplantılar planlamış ve ilk toplantısını 3 Ekim Çarşamba günü Uygulamalı Bilimler ve Teknoloji Anabilim Dalı ile gerçekleştirmiştir.

5- Enstitümüz 14 Ekim Çarşamba günü Veri Bilimi ve Analitiği Anabilim Dalı öğretim üyeleri ile bir araya geldi.

6- Enstitümüz kalite komisyonu üyeleri 18/10/2022 tarihinde birimimizin kalite temsilcileri ile çevirim içi yapılan toplantıyla bir araya geldi.


 
7- Trakya Üniversitesinde “Fen Bilimlerinde Bilimsel Makale Yazımı ve Değerlendirme Süreçleri Sempozyumu” gerçekleştirildi.

8- Trakya Üniversitesinde “Sinirbilimde Nöronal Manipülasyon Teknikleri” konulu bir seminer gerçekleştirildi. Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından “Seminer Günleri” kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe, Rotterdam Erasmus Üniversitesi Nörobilim Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Robin Broersen konuşmacı olarak katıldı.

 

9- 7 Aralık 2022 tarihli 4 Nolu Fen Bilimleri Enstitüsü Kurulu Toplantısında yeni açılacak ders teklifleri öğrenci görüşleri dikkate alınarak gerçekleştirilmiş ve 2, 3, 6, 8 ve 10 no’lu kararlar ile teklif edilen dersler Eğitim Öğretim Komisyonu’na sunulmuştur.


10- Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Tez Ödülleri Başvurusu

11- Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora programlarından mezun olan öğrenciler için bir Mezun Memnuniyet Anketi düzenlenmiştir.

İlgili ankette katılımcılara yöneltilen ve Enstitümüze iletmek istedikleri görüşleri beyan edebilecekleri 16 numaralı soruya 18 katılımcı yanıt vermiştir. Bu yanıtlarda yer verilen görüş, öneri ve eleştiriler dikkate alınarak aşağıdaki iyileştirmeler planlanmış ve yapılmıştır. Yapılan düzeltmeler aşağıdaki gibidir:
  • Enstitümüz yüksek lisans ve doktora programı öğrencilerinin kullanımı için bir LaTex dosyası web sayfasına konmuş, örnek bir tez yazımı çalışmalarına da başlanmıştır.
  • Web sayfası ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılarak, web sayfasında hali hazırda var olup erişilebilirliğinde bir engel olmayan tüm içerikler daha görünür hale getirilmiştir.
  • Eski öğrenim planında, mezuniyet için alınması gereken asgari AKTS dışında tutulmuş olan Bilimsel Yayın Etiği ve Bilimsel Araştırma Teknikleri içerikli dersler ile ilgili konu Enstitü Kurulu gündemine taşınmış ve bir düzenleme yapılarak bu dersler mezuniyet için gerekli zorunlu ders grubu içine alınarak yaşanmış olan problemlerin yinelenmemesi için önlem alınmıştır.
            Bahsi geçen karar 17 Ağustos 2022 tarih ve 13 sayılı toplantısında alınan 19 numaralı karar ile yürürlüğe girmiştir. 

  • Tez savunma sınavları kişisel jüri tutanaklarına «tezin dijital kopyasını istemiyorum» şeklinde bir seçenek ilave edilmesi karara bağlanarak basılı tez sayısının azaltılabilmesinin önü açılmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
Bu içerik 10.01.2023 tarihinde yayınlandı ve toplam 720 kez okundu.