Formlar ve Dilekçeler

Askerlik Tecili İptali Başvuru Formu

Danışman Değişikliği Talebi Formu

Doktora Programı Öğrencileri İçin Altı Aylık Çalışma Raporu Formu

Doktora Programı Yeterlik Sınavı Sonuç Bildirim Formu (Danışmanlar İçin)

Doktora Programları Altı Aylık Çalışma Raporu Değerlendirme Tutanağı

Doktora Programları Başvuru Formu

Doktora Programları İçin Tez Çalışma Planı

Doktora Programları İçin Tez İzleme Komitesi Oluşturulması Talep Formu

Doktora Programları için Yeterlik Jürisi Oluşturulması Talep Formu

Doktora Programları Tez Önerisi Savunma Sınavı Jüri Tutanağı

Doktora Programları Tez Savunma Sınavı Jüri Tutanağı

Doktora Programları Yeterlik Sınavı Jüri Tutanağı

Doktora Programları Yeterlik Sınavı Kişisel Değerlendirme Raporu Formu

Harç İade Talep Formu

Kayıt Dondurma Talep Formu

Kayıt Sildirme Talep Formu

Mazeretli Kayıt Yenileme Formu

Öğrenci Başarı Durum Fişi (Danışmanlar için)

Öğrenci Bilgi Formu

Öğrenciler İçin Ders Ekleme ve_veya Silme Talep Formu

Seminer Konusu Bildirme Formu

Seminer Sunum ve Değerlendirme İlkeleri

Tez Çalışma Planları ile Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Kaynak Gösterme Kılavuzu

Tez Kontrol Listesi

Tez Konusu_Başlığı Değişiklik Talep Formu (Danışmanlar İçin)

Tez Yazım Aşamasındaki Öğrenciler için Latex Şablonu

Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Tablosu

Yabancı Uyruklular İçin Yüksek Lisans_Doktora Programlarına Başvuru Formu (İngilizce)

Yabancı Uyruklular İçin Yüksek Lisans_Doktora Programlarına Başvuru Formu

Yüksek Lisans Programları Başvuru Formu

Yüksek Lisans Programları İçin Tez Çalışma Planı

Yüksek Lisans Programları Tez Savunma Sınavı Jüri Tutanağı

Yüksek Lisans ve Doktora Programı Açma Başvuru Formu

Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Kişisel Değerlendirme Raporu

Yükseköğretim Kurumu Not Dönüşüm Tablosu (4lük sistem vs 100lük sistem)

 

Bu içerik 10.10.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 30087 kez okundu.