Enstitü Kurulu

Prof. Dr. Hüseyin Rıza Ferhat KARABULUT

Görev : Enstitü Müdürü
Görev Süresi : 15.09.2020 - 15.09.2023
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1234
TÜ E-Posta : fkarabulut@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Volkan AKSOY

Görev : Müdür Yardımcısı
Görev Süresi : 16.09.2020 - 15.09.2023
Telefon : 0 (284) 235 28 24 » Dahili : 1172
TÜ E-Posta : volkanaksoy@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ufuk BAĞCI

Görev : Müdür Yardımcısı
Görev Süresi : 11.11.2021 - 15.09.2023
Telefon : 0 (284) 225 12 17 » Dahili : 1317
TÜ E-Posta : ufukbagci@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Figen ÖKE

Görev : Matematik Anabilim Dalı Başkanı
Görev Süresi : 27.02.2022 - 27.02.2025
Telefon : 0 (284) 235 28 24 » Dahili : 1120
TÜ E-Posta : figenoke@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Fikret İŞIK

Görev : Fizik Anabilim Dalı Başkanı
Görev Süresi : 15.01.2022 - 15.01.2025
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1161
TÜ E-Posta : fikretisik@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Şebnem Selen İŞBİLİR

Görev : Kimya Anabilim Dalı Başkanı
Görev Süresi : 12.01.2021 - 12.01.2024
Telefon : 0 (284) 235 11 79 » Dahili : 1242
TÜ E-Posta : sebnemselenisbilir@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Yılmaz ÇAMLITEPE

Görev : Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Görev Süresi : 23.06.2020 - 23.06.2023
Telefon : 0 (284) 235 28 26 » Dahili : 1217
TÜ E-Posta : yilmazc@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Hamide Burcu ÖZGÜVEN

Görev : Mimarlık Anabilim Dalı Başkanı
Görev Süresi : 30.04.2022 - 30.04.2025
Telefon : 0 (284) 225 69 92
TÜ E-Posta : hburcuozguven@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Rukiye Duygu ÇAY

Görev : Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Başkanı
Görev Süresi : 01.03.2022 - 30.11.2023
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 200
TÜ E-Posta : rduygucay@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Muharrem Tolga SAKALLI

Görev : Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı
Görev Süresi : 27.06.2022 - 27.06.2025
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1105
TÜ E-Posta : tolga@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Oktay HACIHAFIZOĞLU

Görev : Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı
Görev Süresi : 13.10.2019 - 13.10.2022
Telefon : 0 (284) 226 12 18 » Dahili : 1107
TÜ E-Posta : oktayh@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ayşe Zeynep Hiçşaşmaz KATNAŞ

Görev : Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı
Görev Süresi : 17.07.2020 - 17.07.2023
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1021
TÜ E-Posta : azeynepkatnas@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Oğuzhan ERDEM

Görev : Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı
Görev Süresi : 26.03.2021 - 26.03.2024
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1422
TÜ E-Posta : ogerdem@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Yalçın KAYA

Görev : Genetik ve Biyomühendislik Anabilim Dalı Başkanı
Görev Süresi : 07.07.2020 - 07.07.2023
Telefon : 0 (284) 226 12 18 » Dahili : 1304
TÜ E-Posta : yalcinkaya@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Zeynep ERDOGAN

Görev : Biyoteknoloji ve Genetik Anabilim Dalı Başkanı
Görev Süresi : 05.10.2020 - 05.10.2023
Telefon : 0 (284) 214 47 56 » Dahili : 154
TÜ E-Posta : zeyneperdogan@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Sezer ULUKAYA

Görev : Hesaplamalı Bilimler Anabilim Dalı Başkanı
Görev Süresi : 08.04.2022 - 08.04.2025
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1315
TÜ E-Posta : sezerulukaya@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Mehmet Ali KAYA

Görev : Uygulamalı Bilimler ve Teknoloji Anabilim Dalı Başkanı
Görev Süresi : 11.02.2022 - 11.02.2025
Telefon : 0 (284) 224 02 83 » Dahili : 1181
TÜ E-Posta : malikaya1@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Fatma AKGÜN

Görev : BÖTE Anabilim Dalı Başkanı
Görev Süresi : 04.03.2022 - 04.03.2025
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1213
TÜ E-Posta : fatmaakgun@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Eylem BAYIR

Görev : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
Görev Süresi : 21.09.2019 - 21.09.2022
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1215
TÜ E-Posta : eylembayir@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Gürkan TUNA

Görev : Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı
Görev Süresi : 19.11.2019 - 19.11.2022
Telefon : 0 (284) 224 02 83
TÜ E-Posta : gurkantuna@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Mehmet Kenan TERZİOĞLU

Görev : Veri Bilimi ve Analitiği Anabilim Dalı Başkanı
Görev Süresi : 30.05.2022 - 30.05.2025
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1121
TÜ E-Posta : kenanterzioglu@trakya.edu.tr