Misyon-Vizyon

MİSYON
Enstitümüz mühendislik, temel bilimler ve mimarlık alanlarında lisansüstü düzeyde, en ileri eğitim-öğretim ve araştırma etkinliklerine yönelik gereksinimleri sağlayarak, yaratıcı, çözüm üretebilen ve evrensel bilime katkı yapan şeffaf, paylaşımcı, katılımcı ve mükemmeli arayan çağdaş bilim adamları ve uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

VİZYON
Fen Bilimleri Enstitüsü, bilim, eğitim ve teknoloji alanlarında,  disiplinler arası sinerjiyi yaratabilen, ileri düzeyde eğitim ve araştırma imkanları ile toplumun ihtiyaçları doğrultusunda üniversite, sanayi ve diğer kurumlara araştırmacı kimliği kazanmış akademisyen ve nitelikli profesyoneller yetiştiren, ulusal ve uluslararası düzeyde değer gören ve tercih edilen lider bir kurum olmayı hedefler.
Bu içerik 22.03.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 4184 kez okundu.