Lisansütü Öğrencilerimizin ORCID Numarası Temini Hakkında Bilgilendirme

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında; Üniversitelerde hazırlanan lisansüstü tezler ile kitap, makale, proje vb. yayınları açık erişimde araştırma hizmetine sunmak amacıyla bir çalışma başlatılmıştır.


Bu çalışmada, verilerin standardizasyonunu sağlamak için ücretsiz olarak temin edilebilen Open Researcher and Contributor ID (ORCID) numarası kullanılması gerekliliği ortaya çıkmış olup, tezli lisansüstü öğrencileri ile tüm akademisyenlerin ORCID numarası alması gerekmektedir.

Bu kapsamda, YÖK Yürütme Kurulu, 13.05.2020 tarihli (Oturum No: 30) toplantısında; lisansüstü tezler ile makale, kongre ve sempozyum bildirileri, kitap ve her türlü bilimsel yayınların takibinde öğretim elemanları ile tezli lisansüstü öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin Open Researcher and Contributor ID (ORCID) numarası kullanmalarının zorunlu tutulması  kararlaştırmıştır.                                                                                                    

 

Akademisyen olmayan Lisansüstü öğrencilerinin Tez Veri Giriş Formundan, Akademisyenlerin ise YÖKSİS’ ten (Personel İşlemleri-Özgeçmiş oluştur-Kişisel Bilgiler-YÖK Akademik) en geç 31 Temmuz 2020 tarihine kadar ORCID numaralarını almaları gerekmektedir.

 

Lisansüstü Öğrencileri için ORCID numarası alma kılavuzu için tıklayınız.

Öğretim Üyeleri için ORCID numarası alma kılavuzu için tıklayınız.

Alternatif yol (e-devlet üzerinden) örnek uygulama ekranı için tıklayınız.

 

Bu içerik 19.06.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 2101 kez okundu.