Lisansüstü Öğrenciler ve Danışman Öğretim Üyeleri için önemli duyuru

Fen Bilimleri Enstitüsü kurulnda alınan karara göre 27 Eylül 2021 tarihinden itibaren tez çalışma planları yüksek lisans ve doktora tezleri için iki ayrı form olarak düzenlenmiş ve web sayfasına eklenmiştir. 

Yüksek lisans tez önerilerinin ilgili anabilim dalı kurullarında tartışıldıktan sonra ıslak imzalı olarak enstitüye gönderilmesi önemlidir. Enstitü onayı bu aşamadan sonra verilecektir. Akademik kuruldan geçmeden enstitüye gönderilen tez çalışma planları iade edilecektir.

Doktora programları için tez önerisi savunma sınavına girmeden enstitüden onay alınması gereklidir. Tez önerisi savunmasından sonra jüri kararı ve tez çalışma planları ıslak imzalı olarak  anabilim dalı başkanlıkları aracılığıyla enstitüye gönderilmelidir.

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

Bu içerik 23.09.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 602 kez okundu.