Azami Öğrenim Süresini ve Ders Dönem Süresini Doldurduğu İçin Enstitümüzdeki Kaydı Silinen Öğrencilerin İsim Listesi

Enstitümüz Anabilim Dallarının lisansüstü programlarında kayıtlı öğrencilerimizin ; dosyaların incelenmesi sonucunda Dört yarıyıl sonunda öğrenim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Yönetmelikte yer alan başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerinde ise tez çalışmasında başarısız veya tez savunmasına girmeyen aşağıda listede isimleri bulunan öğrenciler "Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nin Madde 17- (2)  ve  Madde 30- (2)   uyarınca ilişiklerinin kesilmesinin uygun olduğuna mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Ek Dosyalar
Bu içerik 17.09.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 881 kez okundu.