2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Kayıt Yaptıracak Yabancı Uyruklu Öğrencilerden İstenilen Belgeler

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Kayıt Yaptıracak Yabancı Uyruklu Öğrencilerden İstenilen Belgeler

DUYURU

Kesin Kayıt Yaptıracak Öğrencilerin Dikkatine (İlk Defa Kayıt Olacaklar İçin)

2020-2021 Öğretim Yılı BAHAR Yarıyılında Enstitümüz Lisansüstü programlarında öğrenim görmeye hak kazanan (yerleşen) adayların kesin kayıtları 15-19 Şubat 2021, yedek olarak yerleşen adayların kayıtları da 22-24 Şubat 2021 tarihleri arasında Enstitümüzde yapılacaktır. Bölümlerde kesinlikle kesin kayıt yapılmamaktadır. Süresi içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybeder.

Adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen veya noter onaylı vekaleti ile kayıt yapılacaktır. 20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren YÖK “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 35/6 maddesi gereği Tezsiz Yüksek Lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. Bu nedenle başka bir Üniversite lisansüstü programına kayıtlı olanların, ilgili üniversiteden kayıtlarını sildirmeleri gerekmektedir. Tespiti halinde Enstitümüzdeki kaydı silinecektir.

Önemle duyurulur. 12.02.2021

                                                                               Doç.Dr. H.R. Ferhat KARABULUT

                                                                                             Enstitü Müdürü

KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER (Yabancı Uyruklular) (1) Öğrenci Bilgi Formu (http://fbe.trakya.edu.tr/ adresinden ulaşabilirler).

(2) Özgeçmiş

(3) Referans mektubu ve kompozisyon: Doktora programlarına başvuracak adaylardan referans mektubu ve neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon istenir.

(4) Diploma: Yüksek Lisans programları için başvuracak adayların lisans, doktora programlan için başvuracak adayların LİSANS/TEZLİ YÜKSEK LİSANS DİPLOMASI VEYA MEZUNİYET BELGESİNİN ASLI (ISLAK İMZALI ve MÜHÜRLÜ) onaylı Asıl belgeleri, fotokopileri ve İLGİLİ MAKAMLARCA TÜRKÇE’YE ÇEVRİLMİŞ METNİ getirilecek.

(5) Yabancı ülkelerdeki Yüksek Öğretim Kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları tanınma belgesi.

(6) Not Belgesi (Transkript): Bulunduğu ülkenin Türkiye Konsolosluk veya Büyükelçiliğince Türkçe’ye çevrilmiş Not Belgesi (Transkript) istenir.

(7) Türkçe Seviye Belirleme Sonuç Belgesi: Yabancı uyruklu adaylardan Türkçe seviye belirleme belgesi istenir. Lisans ve yüksek lisans derecesini Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından almış olan adaylardan Türkçe seviye belirleme belgesi istenmez.

(8) Pasaport fotokopisi (onaylı): Pasaport fotokopisinin iki yüzü aynı sayfaya gelecek şekilde çekilmelidir.

(9) Fotograf : (4 adet vesikalık fotoğraf Arka Yüzlerine isim ve soyadı yazılır.)

(10) Öğrenci Süre Takip Formu (Enstitü den verilecek).

NOT: Yabancı uyruklu adayların, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış bir üniversiteden mezun olması şartı aranır.

Bu içerik 14.02.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 468 kez okundu.